HIZLI MENÜ
BANK STREET YAKLAŞIMI

1916 yılında eğitimci Lucy Sprague Mitchell öncülüğünde oluşturulmuştur. Mitchell, okulda öğrenilen bilgilerin anlamlı bir şekilde çocukların hayatıyla ilişkili olması gerektiğini savunmuştur. Demokratik bir toplumun gelişimi için de eğitim gereklidir.

Bank Street yaklaşımı çocuk odaklı bir eğitim sistemidir. Çocuklar aktif olarak deneyimler kazanan, öğrenen, anlatan ve uygulayan bireylerdir. Seçim yapma, aktif olarak araştırma, deneyerek ve keşfederek öğrenme programın temel unsurlarıdır. Program,ilgili çocuk grubun beceri ve bilgilerine göre şekillenebilir ve değişmez bir program oluşturmaya gerek yoktur. Eğitim, sosyal yargıyı yükseltmek, yaratmak ve demokratik sürece katılımı arttırmak için etkili bir araçtır.

Bank Street yaklaşımında okul, çocukların yaratıcı ve öğretici deneyimler yaşadığı, dayanışmayı öğrendiği, ezberci öğrenme yerine eleştirel düşünmeyi öğrendiği, bireyselliği ve sosyal demokrasi değerlerini öğrendiği bir ortamdır. Okul akademik becerilerin öğrenildiği bir kurum olmanın ötesindedir. Okul çocuğun hayatının her alanında yetkinlik kazanmasını sağlayan, özerk olmasını fakat aynı zamanda toplumsal aidiyet kazanmasını destekler.

Okul sosyal dünya ile bağlantılı bir yerdir, sadece akademik bilginin öğrenildiği izole edilmiş bir yer değildir.

Sınıf Ortamı
Alan gezileri ve projeler eğitimin vazgeçilmez parçalarıdır. Çocuklar dış dünyayı ancak gözlemleyerek, keşfederek ve deneyerek öğrenebilirler.

Bu alan gezmelerinde çocuklar çevreden buldukları farklı malzemeleri okula getirirler ve okulda bunları farklı yollarla anlatmaya çalışırlar.

Sınıf çocukların aktif öğrenmesi, birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olması için hem onların yaşına uygun hem de sosyal zekalarını ve yaratıcılıklarını destekleyen bir yerdir.

Sınıfta anlaşılabilir kurallarla ve iyi tanımlanmış çevreyle çocukların kendilerini organize etmesi sağlanır.

Öğretmenin Rolü
Öğretmen, tüm gelişim alanları hakkında derin bir bilgiye sahiptir. Bu bilgileri doğrultusunda sınıfı düzenler ve her çocuğun öğrenme şeklinin birbirinden farklı olduğunu dikkate alarak gerekli düzenlemeleri yapar.

Öğretmen çocuğu, onun hakkında daha fazla bilgi edinmek için gözlemler ve bu gözlemlere dayanarak çocuğun gelişimini, öğrenmesini ve aktif katılımını destekleyen bir çevre yaratır.