HIZLI MENÜ
EĞİTİM FELSEFEMİZ

“Eğitimin Merkezi Çocuktur”
Pestalozzi

Bu eğitim anlayışından yola çıkılarak okulumuzda Aktif Öğrenme Metodu ve Proje tabanlı öğrenme yöntemleri başta olmak üzere yabancı ülkelerde uygulanan farklı okul öncesi eğitim yöntemleri kullanılarak karma bir eğitim sistemi uygulanır. Yabancı dil eğitiminin yanı sıra alanında deneyimli öğretmenler eşliğinde İngilizce, Müzik, Modern Dans, Beden ve Ritm Algısı, Drama ve Sanat vb.branş dersleri de verilmektedir.
Kurumumuzda verilecek branş dersleri öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak   her yıl yeniden belirlenir ve branş derslerimizin programları her yaş grubumuzun yaş ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak özel olarak hazırlanır.

Bir okul öncesi eğitim kurumu olarak Köknar ‘ çocuk merkezli ’ bir eğitim anlayışına sahiptir.Bu nedenle Her ay hazırlanan konu ve kavram listelerimiz ve günlük eğitim planımız bu eğitim anlayışı doğrultusunda hazırlanarak uygulanır.

Okulumuzda esas alınan yönetmelik ve programlar ;


    I. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüpleri kuruluş ve işleyiş esasları          hakkında yönetmelik

  II. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı/0-36 ay çocuklar için          Eğitim Programı ve Materyalleri


Köknar Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak amacımız; çocuklarımızı mutlu, sağlıklı, eğlenceli, güvenli ve öğrenmeye ilgi duyacakları bir eğitim ortamında, kendi potansiyelinin farkında olan ve sahip olduğu potansiyeli en üst düzeyde kullanabilecek, çevresine karşı duyarlı, ırk, dil, din farkı gözetmeksizin bütün bireylere saygılı bireyler olarak yetiştirmektir.“ Sevgi Tadında Çağdaş Bir Eğitim İçin Köknar Eğitim Kurumu Yanınızda... “