HIZLI MENÜ
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN AMAÇLARI

Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
2. Onları ilkokula hazırlamak,
3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,
4. Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

Temel Özellikler:

• Çocuk Merkezlidir(öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim programı uygulanır).

• Esnektir(Program; çocuğun, fiziksel çevrenin ve ailenin değişen özelliklerine göre uyarlanmaya ve bireyselleştirilmeye uygundur).

• Temalar/Konular Amaç Değil Araçtır(Okul öncesi eğitimde, konu ya da tema merkezli eğitim söz konusu olmamakla birlikte eğitim planlanırken çeşitli konulardan yararlanılabilir).

• Oyun Temellidir.

• Keşfederek Öğrenme Önceliklidir.

• Öğrenme Merkezleri Önemlidir(Programda öğretmenler, eğitim ortamlarını iç ve dış mekânlar olarak bir bütün halinde ele alırlar).

• Büyük Grup, Küçük Grup ve Bireysel Etkinliklere Dengeli Bir Biçimde Yer Verilmesini Gerektirir.

• Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Plandadır.

• Günlük Yaşam Deneyimlerinin ve Yakın Çevre Olanaklarının Eğitim Amaçlı Kullanılması Teşvik Edilmektedir.

• Evrensel ve Toplumsal Değerler önemli bir yere sahiptir.

• Değerlendirme Süreci Çok Yönlüdür(Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesi,Programın değerlendirilmesi,Öğretmenin kendini değerlendirmesi olarak üç farklı boyutta ele alınmaktadır).

• Aile Eğitimi ve Katılımı Önemlidir.

• Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Uyarlamalara Yer Vermektedir.

• Rehberlik Hizmetlerine Önem Vermektedir.