HIZLI MENÜ
FROEBEL VE EĞİTİM FELSEFESİ

Okul öncesi eğitimin gerekliliğine inanan Alman eğitimci Friedrich Wilhelm Froebel’dir. Froebel, 1840 yılında Almanya’da ‘’Kindergarten’’ (Çocuk Bahçesi) adını verdiği ilk anaokulunu açmıştır.

Froebel’e göre çocuğunun gelişiminde dilin ve oyunun çok büyük bir etkisi vardır ve çocukların oyunları onlar için ciddi bir iştir. Eğitim Froebel’e göre aktif öğrenme sistemine göre oluşturulmalı ve okulda uygulanan bütün etkinlikler hem eğlendirici hem de eğitici nitelikte olmalıdır.

Öğretimde sezgici ve buldurucu yöntemi, bireysel çabayı, bilinenden bilinmeyene gitmenin önemlidir. Toplumun geleceği olan çocuklar, gelişimlerinin en hızlı olduğu ve eğitime en çok ihtiyaç duydukları dönemlerde eğitim almalıdırlar. Bu eğitim iyi planlanmış, tesadüfe dayalı olmayan bir eğitim olmalıdır.

Çocuğun eğitiminde masal, müzik,dans ve eğlence son derece önemlidir ve uygulanacak eğitimde mutlaka olmalıdır. Froebel’e göre Eğitim sisteminde sözlü talimat sınırlı, ama çocuğun dünyayı tanıması için verilecek fırsatlar sınırsız olmalıdır.