HIZLI MENÜ
NEDEN KÖKNAR?
0-6 yaşlar, çocuğun gelişim hızının ve öğrenme kapasitesinin en yüksek olduğu yıllardır. Bu yıllarda temeli atılan kişilik yapısının, ileri ki yaşlarda aynı yönde gelişmesi yüksektir. Bu nedenle bu dönemde verilen eğitim çocuğun kişilik yapısının temelini oluşturur. Bütün bu etmenler göz önünde bulundurularak okulumuzda çocuk merkezli eğitim programımız ile çocuklarımızın her alanda gelişimi dikkatle izlenir ve desteklenmeye ihtiyaç duyulan noktalar, birebir ilgi ve paylaşımla geliştirilir.

Okulumuzda uyguladığımız eğitim programımız öğrencilerimizin yaş ve gelişim düzeylerine uygundur ve her yaş grubumuzun ayrı eğitim programları bulunmaktadır. Programımızda yer alan bütün etkinliklerimizin temelini aktif öğrenme metodu oluşturur.

Uyguladığımız eğitim programları ve metodları çerçevesinde öğrencilerimizi; Duygu ve düşüncelerini doğru ifade edebilen, araştırmacı, meraklı, girişimci, karşılaştığı problemlere çözüm ve alternatifler üretebilen, kendi kendine karar verebilen, kendi haklarına ve başkalarının haklarına saygılı, sahip olduğu potansiyeli maksimum düzeyde kullanabilen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz.