HIZLI MENÜ
ORFF EĞİTİMİ

Çocuğunuza sizinle ve kendi yaşıtlarıyla birlikte geçirebileceği kaliteli bir zaman dilimi armağan edin...

Çocuklar alışkanlıklarını oyun yoluyla kazanırlar. Bir çocuğa bir bilgiyi vermenin, bir alışkanlığı kazandırmanın en etkili yolu oyundur. Çocuk oyunla gelişir, öğrenir ve sosyalleşir.

Orff öğretisi adını, 1885-1892 yılları arasında yaşamış olan Alman besteci ve müzik eğitimcisi Carl Orff'tan almıştır. Orff öğretisinin temel basamakları; dil, müzik, hareket ve dans'tır. Bunların ortak dili ise ritim'dir. Çocuklar doğuştan hareketlidirler. Hareket eder, şarkı söyler ve dans ederler. Büyüdükçe, bu yapısal özellik kaybolur. Orff öğretisi ile çocuklardaki bu özelliklerin, yeteneklerin kaybolması engellenir. Büyüklerde ise kaybolan yetenekler ortaya çıkarılır. Orff yaklaşımının başlıca amacı yaratıcılığı geliştirmek olduğu için doğaçlamaya çok önem verir. Çünkü doğaçlama ve yaratma çocuğun doğal davranışlarındandır. Süreç içerisinde kullanılan tüm müzikal kombinasyonların öğrenciler tarafından araştırılarak, keşfedilerek ve basit çalgılarla eşlik edilerek meydana getirilmesi önemli bir noktadır.Birey böylece kendini ifade edebilmek için çeşitli yollar arayışına girer ve bu durum da, bireyin yaratıcılığının gelişmesi için önemlidir. Belki de en önemlisi müzik dersinden keyif almaları, öğrenirken eğlenmeleri sağlanır. Çocuklar yaşamı oyun iç güdüsüyle algılarlar.Orff Eğitimi'nde yapılan tüm çalışmalar ve uygulamalar da oyun içinde verilmektedir.Temel ritim çalışmaları,müzik aletleri ile çalışmalar, drama, farklı ülkelere ait müzikli danslar ve orff çalgıları (ksilofon, metalofon, zil, çelik üçgen, bongo, davul, tef, kastanyet, marakas, metal ve tahta agogo, ritim çubukları, zilli ve çıngıraklı çalgılar) ile orkestra oluşturma, atık ve doğada bulunan özgün materyaller ile kas gelişimlerini destekleyici çalgı yapım çalışmaları uygulanmaktadır.