HIZLI MENÜ
REGGIO EMILIA YAKLAŞIMI

II. Dünya savaşı sonrasında İtalya’nın kuzeyinde ReggioEmillia adı verilen 150,000 nüfuslu bir kasabada anne babaların çocuklarının eğitim alabileceği bir okul kurma girişimiyle başlayıp, bugün “ReggioEmilia” yaklaşımı adıyla tüm dünyaya yayılan bir okul sistemidir. Loris Malaguzzi bu yaklaşımın yaratıcısı ve öncüsüdür.“Eğitim her çocuğun hakkı” olduğu düşüncesiyle çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve toplumun işbirliği içinde çalışması gerektiği esas alınmıştır.

Bu yaklaşıma göre çocuklar hayatın anlamıyla ilgili cevaplar aramaktadırlar. Onlara cevabı vermek için acele etmemek, onun yerine cevabı kendilerinin bulması için teşvik etmek gereklidir. Erken çocukluk eğitiminde yapılması gereken, çocuklara gelişimlerini destekleyici ve ilerlemelerini teşvik edici bir ortam yaratabilmek ve kendi fikirlerinin gelişmesine fırsat tanımaktır.

Çocuklar teoriler geliştiren, bilgi üreten, gözlem yapan, aktif deneyimler edinen, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden farklı kaynaklara sahip olan kişilerdir.

ReggioEmilia yaklaşımında, çocuklara somut yaşantılar sunulur, bu sayede yeni deneyimler kazanmalarına yardımcı olunur. Çocuklar araştıran, üreten ve hipotezlerini test eden kişilerdir.

Sınıf Ortamı
Sınıf ortamı rahatlatıcı, ilham verici ve estetiktir.Sınıflarda şeffaflık ve sadelik ön plandadır. Geniş pencereler bulunur; ortam geniş ve aydınlıktır. Sınıfta fazla mobilya yoktur; onun yerine çocukların çalışmaları, resimleri, gerçekleştirilen projelerin fotoğrafları ve ürünleri okulun her yerinde sergilenir.

Öğretmenin Rolü
Bu yaklaşımda öğretmen “öğrenen” olarak görülür. Öğretmenler, sadece çocukları eğiten kişiler değil, onlarla karşılıklı öğrenme sürecini yaşayan, onları yargılamayan bireyler olarak eğitim sürecine katkıda bulunurlar.

Reggio öğretmenleri problemlere çözüm üretmek yerine çocukların uygun çözümlere kendi kendilerine ulaşmaları için yönlendirici bir rol üstlenirler.

Çocuk merkezli ReggioEmilia okullarının eğitim programı çocukların kendilerine yetebilen, yaratıcı, estetiğe önem veren, özgüveni yüksek, işbirliğine açık bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.