HIZLI MENÜ
SATRANÇ EĞİTİMİ

Okul Öncesi Satranç Eğitimi

Bireyin davranışlarının şekillendiği ve kişiliğinin oluştuğu dönem okul öncesi dönemdir. Bu çağda verilen eğitim kritik öneme sahiptir. Çoklu zekâ kuramına göre her birey çoklu zekâya sahiptir. Yine aynı kurama göre her bir zekâ diğer zekâların gelişimi için kullanılabilir. Bu nedenle satranç, sadece matematiksel ve uzaysal zekâ olarak düşünülmemeli, çocuğun her açıdan gelişmesine katkı sağlayacak bir kaldıraç noktası olarak görülmelidir. Nitekim satranç yukarıdaki listede belirtildiği gibi pek çok açıdan fayda sağlamaktadır.

Bununla birlikte satranca kaç yaşında başlanması gerektiği kritik bir konudur. Uzmanlar satranca 4 yaşında başlanabileceğini belirtmektedirler. Bu yaşta bir çocuğun satrancı tam olarak öğrenmesi mümkün olmadığı gibi, erkenden satrançtan soğuma da söz konusu olabileceğinden dikkatli olmak gerekir. Verilen eğitimde satranç bir eğlence aracı olarak gösterilmeli, küçük oyunlarla ve masallarla anlatılmalıdır. Unutulmaması gereken önemli bir nokta da çocukların moralini bozacak bir yarışa sokulmasından kaçınmaktır.